• אגרטל דולמיט 20 ס”מ בצבע שחור

  110.00
 • אגרטל דולמיט 22 ס”מ בצבע חום

  130.00
 • אגרטל פורצלן 22.5 ס”מ בצבע לבן

  110.00
 • אגרטל קרמיקה 42.2 ס”מ בצבע לבן

  435.00
 • אגרטל קרמיקה אבן -ELSE

  161.00
 • אגרטל קרמיקה נורדיק סאנד

  199.00