בתמה אנחנו מתחדשות לאורך כל השנה בקולקציות יבוא חדשות. אנחנו מקפידות להיות מחוברות לעולם העיצוב העכשווי, נוסעות לתערוכות, מתעדכנות ובוחרות את הפריטים שנביא במהלך השנה. כל חברות העיצוב איתן אנחנו עובדות מוציאות קולקציות חדשות עד 3 פעמים בשנה, אותן אנחנו מביאות לתמה באופן שוטף.